Marek Kulhavý

Martina Fischmeister

Jsem ilustrátorka působící v Praze. Nejvíce se věnuji tvorbě knižní, editorial ilustrace a komiksů. Mé práce jsou rozpoznatelné díky výrazné barevnosti, čistým tvarům a texturám. Ráda pracuji s lidskou formou, přírodními a transcendentálními elementy, ale také nacházím inspiraci v mytologii a starých pověstech, které nám stále mají co říct. Kromě umění se zajímám o ekologii a udržitelnost, což mně inspiruje v profesním i osobním životě.

Ocenění

Top Talent od Adobe Design Achievement Awards 2019 v kategorii Ilustrace

2. místo Nejlepší ilustrátor na festivalu LUSTR 2020

Klienti

Noviny Právo, magazín Salon, magazín Redway, nakladatelství Novela Bohemica, Good Looking Studio, Creative Hub, Studio DRAWetc., RAW art wrestling, Skautský institut, Silky Gang, pivovar Zichovec, Hong Kong Alliance